Дневен режим 2018-04-10T22:32:27+00:00

Дневен режим 

Вид дейност I група II и III група ПГ
Прием, дейности по избор, гимнастика. 07:00-08:30 07:00-08:30 07:00-08:30
Сутрешна закуска. 08:30-09:00 08:30-09:00 08:30-09:00
Планиране на регламентирани задължителни ситуации. 09:00-09:50 09:00-10:00 09:00-11:00
Игри на двора, разходки. 09:50-11:30 10:00-11:45 11:00-12:00
Обяд, приготвяне за сън. 11:30-13:00 11:45-12:45 12:00-13:00
Следобедна почивка, сън. 13:00-15:30 12:45-15:00 13:00-15:00
Следобедна закуска. 15:30-16:00 15:00-15:30 15:00-15:30
Планиране на нерегламентирани задължителни ситуации. 16:00-16:30 15:30-16:00 15:30-16:30
Допълнителни дейности, дейности по избор, игри, издаване на децата. 15:30-19:00 16:00-19:00 16:30-19:00