III група Мечо пух 2018-05-18T12:05:47+00:00

III група – Мечо Пух

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
БЕЛ Математика БЕЛ Конструиране и технологии Математика
Физическа култура Музика Изобразително изкуство Околен свят Музика
Околен свят Конструиране и технологии Физическа култура Изобразително изкуство Физическа култура
доп.форми доп.форми доп.форми доп.форми доп.форми

Екип