II група Конче Вихрогонче 2018-05-18T12:00:16+00:00

II група – Конче Вихрогонче

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят Изобразително изкуство БЕЛ БЕЛ Конструиране и технологии
Математика Музика Физическа култура Математика Музика
доп.форми Околен свят Изобразително изкуство Физическа култура Физическа култура
доп.форми доп.форми доп.форми доп.форми

Екип