I група Калинка Малинка 2018-05-18T11:56:25+00:00

I група – Калинка Малинка

Седмична програма

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Околен свят БЕЛ Математика Конструиране и технологии Изобразително изкуство
Физическа култура Музика Физическа култура Физическа култура Музика
Изобразително изкуство доп.форми доп.форми
доп.форми

Екип