Допълнителни образователни дейности 2018-04-12T10:59:36+00:00

Допълнителни образователни дейности

График

Дейност Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
Английски език 10.00-10.30-1гр
10.30-11.00-2гр
11.00-11.30-3гр
11.30-12.00-ПГ
10.00-10.30-1гр
10.30-11.00-2гр
11.00-11.30-3гр
11.30-12.00-ПГ
Приложно изкуство 15.00-15.30-3гр
15.30-16.00-ПГ
16.00-16.30-1гр
16.30-17.00-2гр
15.00-15.30-3гр
15.30-16.00-ПГ
16.00-16.30-1гр
16.30-17.00-2гр
Футбол 15.00-15.30-ПГ
15.30-16.00-3гр
16.00-16.30-2гр
16.30-17.00-1гр
15.00-15.30- ПГ
15.30-16.00-3гр
16.00-16.30-2гр
16.30-17.00-1гр
Народни танци 10.00-10.30-2гр
10.30-11.00-1гр
11.00-11.30-ПГ
11.30-12.00-3гр
10.00-10.30-2гр
10.30-11.00-1гр
11.00-11.30-ПГ
11.30-12.00-3гр
Балет 16.30-17.00-
3гр+ПГ
17.00-17.30
1гр+2гр
16.00.-16.30-1гр+2гр
17.00-17.30-3гр+ПГ
Латино танци 15.00-15.30-3гр
15.30-16.00-ПГ
16.00-16.30-1гр
16.30-17.00-2гр
15.00-15.30-ПГ
15.30-16.00-3гр
16.00-16.30-2гр
16.30-17.00-1гр