За нас 2018-05-09T11:40:21+00:00

За нас

Детска градина №26 „Калина“ започва работа на 3-ти ноември 2008г., а е открита официално на 08.12.2008г. с директор Гергана Делиджашка. В нея се възпитават и отглеждат деца от 1 до 7 годишна възраст.
Детска градина №26 „Калина“ се намира в столичния квартал Младост 1. Сградата е двукорпусна, на два етажа, с топла връзка между двата корпуса и със сравнително голям двор. Има административна част, шест групи (две яслени и четири градински), кухненски блок, музикален салон, медицински кабинет, перално помещение и сервизни помещения. Всяка група се състои от общо помещение, където се провежда обучението, храненето и игрите, спално помещение, санитарна част и кухненески бокс.
Детската градина създава всички условия за стимулиране разностранното и безграничното обогатяване на всички аспекти от детския живот, дава възможност на детето да се самоутвърждава, да проявява своята свободна инициатива, нарастваща компетентност и творческа сила. Чрез организираните форми се създават условия за изразяване на личната позиция, за фокусиране върху силните страни в действията на детето, което позволява изграждането на атмосфера на добронамереност в подготовката му за училище. Детската градина разполага от високо квалифицирани педагози и медицински специалисти.
ДГ № „Калина“ участва във два проекта: „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.
Освен стандартните учебно-възпитателни дейности, градината предлага и ДОД:

Английски език

Футбол

Латино и модерни танци

Класически балет

Народни танци

Приложни изкуства

Тенис на корт

Логопед

Нашият химн:

Материална база

Контакти